Köszöntjük az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda nevelőtestülete és gyermekei nevében!

Óvodánk az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda (3571. Alsózsolca, Kossuth u. 168.) a város központjában forgalmas főút mellett könnyen megközelíthető helyen helyezkedik el. 1976.- ban amikor óvodánkat építeni kezdték még senki nem gondolhatott arra, hogy a gyors gazdasági fejlődés és az urbanizáció hatására a gépkocsiforgalom megnövekszik ami veszélyes és káros hatással lesz az óvodánkba járó gyermekeink fejlődésére. Óvodánkban 5 csoportban 125 gyermek nevelésére van lehetőség.

Már 13 éve felvállaljuk a többségében hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családokból érkező gyermekek nevelését, így sok évnyi tapasztalat áll rendelkezésünkre, hogy elmondhassuk lassan, segítséggel szabályok betartatásával elindultak a családok a fejlődés útján, de szükséges az állandó segítés, támogatás a megfelelő úton való haladásukhoz. Az óvodánkba érkező gyerekek óriási lemaradással kezdik meg az óvodai életet és bizony nagyon tudatos, tervszerű fejlesztőmunkát kell végeznünk ahhoz, hogy minden területen a lehető legjobban felkészítsük gyermekeinket az iskolai életre. Mivel minden gyermek más fejlettségi szinttel, normával kerül be az óvodánkba, ezért legfontosabb feladatunk az egyéni felmérés, hiányosságok felderítése és ere az egyéni fejlesztési terv elkészítése.

Az óvoda dolgozói létszáma megfelelően biztosítja az óvoda zavartalan működését. 11 fő óvodapedagógus, 5 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő óvodatitkár segíti a mindennapokat. Mivel az óvoda az oktatási rendszer szerves része, amely az alapokat teremti meg, komplex feladatokat lát el, a legsokoldalúbb, legösszetettebb képzettséget igényli, ezt meglátva nevelőtestületből 3 fő szakvizsgázott, 2 fő fejlesztőpedagógusként, 1 fő közoktatás vezetőként. és egészségfejlesztő-mentálhigiénés szakon szerzett további ismeretet, amely szakok szervesen kapcsolódnak a Pedagógiai Programunkhoz, annak hatékony és eredményes megvalósulását szolgálják. Már több éve fejlesztő munkaközösség működik intézményünkben, amely a csoportok mindennapi pedagógiai munkájában óriási segítség.

Célunk: Gyermekeink sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése, hátrányaik leküzdése, érdeklődő, nyitott, érzelmileg gazdag másokat és a szabályokat is elfogadó együttműködésre képes, a társadalomba beilleszkedni tudó gyermekek nevelése.

Alapelvként fogalmaztuk meg, hogy:

  • A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze.

Programunk sajátossága:

  • Individualizálva szocializál

  • Biztosítja a tevékenységi rendszert, a tevékenységi formák szintereit, komplexitását, a szabad játékot.

  • Ez a rendszer szintetizálja a szervezeti kereteket és integrálja a fejlesztés tartalmát

Gyermekképünk: Olyan gyermekek nevelésére törekszünk, aki környezetében jól tájékozódó, nyitott, kiegyensúlyozott, önmagát értékelni tudó, másokat elfogadó.

Olyan gyermekek akik tudnak szeretni, boldogan fedezik fel és csodálkoznak rá a körülöttük lévő világra.”